γονυκλισία

Μεταφράσεις

γονυκλισία

genuflection

γονυκλισία

génuflexion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close