γονυπετώ

Μεταφράσεις

γονυπετώ

genuflect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close