γοργός

(προωθήθηκε από γοργή)
Μεταφράσεις

γοργός

(ɣor'ɣos)

γοργή

(ɣor'ʝi)

γοργό

quick, rapid, speedy (ɣor'ɣo)
επίθετο
πολύ γρήγορος περπατάω με γοργό βήμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close