γουργουρητό

Μεταφράσεις

γουργουρητό

(ɣurɣuri'to)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. o ήχος του στομαχιού όταν πεινάμε το γουργουρητό του στομαχιού
2. ο ήχος που βγάζει η γάτα το γουργουρητό της γάτας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close