γουργούρισμα

Μεταφράσεις

γουργούρισμα

coo, gurgle, purr

γουργούρισμα

ronronnement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close