γουρουνίσιος

Μεταφράσεις

γουρουνίσιος

pig, piggish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close