γράφομαι

Μεταφράσεις

γράφομαι

('ɣrafome)
αποτυπώνομαι με στυλό ή μολύβι Δε γράφεται έτσι αυτή η λέξη.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close