γραμμάτιο

Μεταφράσεις

γραμμάτιο

(gra'matio)
ουσιαστικό ουδέτερο
τραπεζικό έγγραφο πληρωμής πληρώνω γραμμάτιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close