γραμμή τέρματος

Μεταφράσεις

γραμμή τέρματος

خَطٌّ مُحَدِّد

γραμμή τέρματος

pomezní čára

γραμμή τέρματος

sidelinje

γραμμή τέρματος

Auslinie

γραμμή τέρματος

touchline

γραμμή τέρματος

línea de banda

γραμμή τέρματος

rajaviiva

γραμμή τέρματος

ligne de touche

γραμμή τέρματος

aut-linija

γραμμή τέρματος

linea laterale

γραμμή τέρματος

タッチライン

γραμμή τέρματος

터치라인

γραμμή τέρματος

zijlijn

γραμμή τέρματος

sidelinje

γραμμή τέρματος

linia boczna

γραμμή τέρματος

linha de fundo

γραμμή τέρματος

боковая линия поля

γραμμή τέρματος

sidlinje

γραμμή τέρματος

เส้นข้าง

γραμμή τέρματος

taç çizgisi

γραμμή τέρματος

đường biên

γραμμή τέρματος

边界线
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close