γραμματοσειρά

Μεταφράσεις

γραμματοσειρά

fontגופן글꼴字体policeالخطfuenteшрифтskrifttype字體フォントшрифт (ɣramatosi'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
τυπογραφική εκδοχή γραμμάτων και συμβόλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close