γραμμικός

Μεταφράσεις

γραμμικός

linear

γραμμικός

линейный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close