γραμμικότητα

Μεταφράσεις

γραμμικότητα

linearity

γραμμικότητα

linéarité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close