γραπτά

Μεταφράσεις

γραπτά

(ɣra'pta)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close