γρατζουνάω

Μεταφράσεις

γρατζουνάω

(ɣradzu'nao)

γρατζουνώ

scratch (ɣradzu'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πληγώνω κπ με τα νύχια μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close