γραφειοκράτης

Μεταφράσεις

γραφειοκράτης

bureaucrat

γραφειοκράτης

bureaucrate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close