γραφειοκρατία

Μεταφράσεις

γραφειοκρατία

bureaucracy, bureaucrat

γραφειοκρατία

bureaucratie

γραφειοκρατία

بيروقْراطِيَّة

γραφειοκρατία

byrokracie

γραφειοκρατία

bureaukrati

γραφειοκρατία

Bürokratie

γραφειοκρατία

burocracia

γραφειοκρατία

byrokratia

γραφειοκρατία

birokracija

γραφειοκρατία

burocrazia

γραφειοκρατία

官僚主義

γραφειοκρατία

관료주의

γραφειοκρατία

bureaucratie

γραφειοκρατία

byråkrati

γραφειοκρατία

biurokracja

γραφειοκρατία

burocracia

γραφειοκρατία

бюрократия

γραφειοκρατία

byråkrati

γραφειοκρατία

ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง

γραφειοκρατία

bürokrasi

γραφειοκρατία

bộ máy công chức

γραφειοκρατία

官僚
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close