γραφικός χαρακτήρας

Μεταφράσεις

γραφικός χαρακτήρας

خَطُّ اليَدّ

γραφικός χαρακτήρας

rukopis

γραφικός χαρακτήρας

håndskrift

γραφικός χαρακτήρας

Handschrift

γραφικός χαρακτήρας

handwriting

γραφικός χαρακτήρας

letra

γραφικός χαρακτήρας

käsiala

γραφικός χαρακτήρας

écriture

γραφικός χαρακτήρας

rukopis

γραφικός χαρακτήρας

calligrafia

γραφικός χαρακτήρας

手書き

γραφικός χαρακτήρας

육필

γραφικός χαρακτήρας

handschrift

γραφικός χαρακτήρας

håndskrift

γραφικός χαρακτήρας

pismo odręczne

γραφικός χαρακτήρας

caligrafia, escrita manual

γραφικός χαρακτήρας

почерк

γραφικός χαρακτήρας

handstil

γραφικός χαρακτήρας

ลายมือ

γραφικός χαρακτήρας

el yazısı

γραφικός χαρακτήρας

chữ viết tay

γραφικός χαρακτήρας

笔迹
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close