γραφτός

(προωθήθηκε από γραφτή)
Μεταφράσεις

γραφτός

(ɣra'ftos) αρσενικό

γραφτή

(ɣra'fti) θηλυκό

γραφτό

(ɣra'ft-o) ουδέτερο
επίθετο
που είναι καθορισμένος από τη μοίρα Ήταν γραφτό.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close