γριά

Μεταφράσεις

γριά

(ɣri'a)
ουσιαστικό θηλυκό
γυναίκα μεγάλης ηλικίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close