γυμνάζομαι

Μεταφράσεις

γυμνάζομαι

(ʝim'nazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
κάνω γυμναστική ή σπορ γυμνάζομαι τακτικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close