γυμνάζω

Μεταφράσεις

γυμνάζω

(ʝim'nazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εξασκώ γυμνάζω τους μυς μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close