γυρισμός

Μεταφράσεις

γυρισμός

Rückkehrreturn (ʝiri'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
επιστροφή ο γυρισμός στο σπίτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close