γυρνάω

(προωθήθηκε από γυρνώ)
Μεταφράσεις

γυρνάω

(ʝir'nao)

γυρνώ

(ʝir'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γυρίζω γυρίζω

γυρνάω


ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
γυρίζω, επιστρέφω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close