γυροστάτης

Μεταφράσεις

γυροστάτης

gyroscope
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close