γυψοσανίδα

Μεταφράσεις

γυψοσανίδα

drywall, plasterboard, wallboard
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close