γόμφος

Μεταφράσεις

γόμφος

joint, peg, pin, wedge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close