γύπας

Μεταφράσεις

γύπας

vulture

γύπας

vautour

γύπας

keselyű

γύπας

abutre

γύπας

vultur

γύπας

akbaba

γύπας

kên kên
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close