γύρω

Μεταφράσεις

γύρω

aroundحَوَالِيokoloca.umalrededor de, aproximadamentemaissaversokointorno a・・・ごろに주변에rondrundtokołoperto de, por volta de, ao redorоколоruntประมาณcivarındakhoảng大约, 周围околоסביב周圍 ('ʝiro)
επίρρημα
κυκλικά σε σχέση με κτ γύρω από ένα δέντρο
μεταφορικά σχετικά μιλάω γύρω από ένα θέμα
εδώ κοντά
κάνοντας κύκλο Για να περάσεις πήγαινε γύρω γύρω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close