δάδα

Μεταφράσεις

δάδα

torchtorcheהלפידlatarkaالشعلة火炬火炬torciaFakkelantorcha ('ðaða)
ουσιαστικό θηλυκό
ξύλο που ανάβει εύκολα και φωτίζει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close