δάκτυλο

Μεταφράσεις

δάκτυλο

digit, finger

δάκτυλο

dedo

δάκτυλο

doigt, orteil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close