δάκτυλος

Μεταφράσεις

δάκτυλος

doigt, orteil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close