δάμαλις

Μεταφράσεις

δάμαλις

heifer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close