δέκα

Μεταφράσεις

δέκα

('ðeka)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα δέκα κιλά δέκα χρόνια

δέκα

zehntendiezkymmenendixdiecidecemtientiдесятьعَشَرَةdesettideset10dziesięćdeztioสิบonmườiעשרдесет
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός παίρνω δέκα στα δέκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close