δέκατο

Μεταφράσεις

δέκατο

tenth

δέκατο

العُشْر

δέκατο

desetina

δέκατο

tiendedel

δέκατο

Zehnter

δέκατο

décimo

δέκατο

kymmenesosa

δέκατο

dixième

δέκατο

desetina

δέκατο

decimo

δέκατο

十番目

δέκατο

10분의 1

δέκατο

tiende

δέκατο

tidel

δέκατο

dziesiąta

δέκατο

décimo

δέκατο

десятая

δέκατο

tiondel

δέκατο

อันดับที่สิบ

δέκατο

onuncu

δέκατο

một phần mười

δέκατο

十分之一
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close