δέκατος έβδομος

Μεταφράσεις

δέκατος έβδομος

seventeenth

δέκατος έβδομος

dix-septième

δέκατος έβδομος

سَابِع عَشَرَ

δέκατος έβδομος

sedmnáctý

δέκατος έβδομος

syttende

δέκατος έβδομος

siebzehnter

δέκατος έβδομος

decimoséptimo

δέκατος έβδομος

seitsemästoista

δέκατος έβδομος

sedamnaesti

δέκατος έβδομος

diciassettesimo

δέκατος έβδομος

十七番目の

δέκατος έβδομος

열일곱 번째의

δέκατος έβδομος

zeventiende

δέκατος έβδομος

syttende

δέκατος έβδομος

siedemnasty

δέκατος έβδομος

décimo sétimo

δέκατος έβδομος

семнадцатый

δέκατος έβδομος

sjuttonde

δέκατος έβδομος

ที่สิบเจ็ด

δέκατος έβδομος

on yedinci

δέκατος έβδομος

thứ mười bảy

δέκατος έβδομος

第十七个
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close