δέκατος ένατος

Μεταφράσεις

δέκατος ένατος

nineteenth

δέκατος ένατος

dix-neuvième

δέκατος ένατος

الْتَاسِعَ عَشَرَ

δέκατος ένατος

devatenáctý

δέκατος ένατος

nittende

δέκατος ένατος

neunzehnter

δέκατος ένατος

decimonoveno

δέκατος ένατος

yhdeksästoista

δέκατος ένατος

devetnaesti

δέκατος ένατος

diciannovesimo

δέκατος ένατος

十九番目の

δέκατος ένατος

열아홉 번째의

δέκατος ένατος

negentiende

δέκατος ένατος

nittende

δέκατος ένατος

dziewiętnasty

δέκατος ένατος

décimo nono

δέκατος ένατος

девятнадцатый

δέκατος ένατος

nittonde

δέκατος ένατος

ที่สิบเก้า

δέκατος ένατος

on dokuzuncu

δέκατος ένατος

thứ mười chín

δέκατος ένατος

第十九
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close