δέκατος πέμπτος

Μεταφράσεις

δέκατος πέμπτος

fifteenth

δέκατος πέμπτος

quinzième

δέκατος πέμπτος

الـخَامِسَ عَشَرَ

δέκατος πέμπτος

patnáctý

δέκατος πέμπτος

femtende

δέκατος πέμπτος

fünfzehnter

δέκατος πέμπτος

decimoquinto

δέκατος πέμπτος

viidestoista

δέκατος πέμπτος

petnaesti

δέκατος πέμπτος

quindicesimo

δέκατος πέμπτος

十五番目の

δέκατος πέμπτος

열다섯 번째의

δέκατος πέμπτος

vijftiende

δέκατος πέμπτος

femtende

δέκατος πέμπτος

piętnasty

δέκατος πέμπτος

décimo quinto

δέκατος πέμπτος

пятнадцатый

δέκατος πέμπτος

femtonde

δέκατος πέμπτος

ลำดับที่สิบห้า

δέκατος πέμπτος

on beşinci

δέκατος πέμπτος

thứ mười lăm

δέκατος πέμπτος

第十五的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close