δέκατος όγδοος

Μεταφράσεις

δέκατος όγδοος

achtzehnte, achtzehnter

δέκατος όγδοος

eighteenth

δέκατος όγδοος

dix-huitième

δέκατος όγδοος

восемнадцатый

δέκατος όγδοος

الثَّامِنَ عَشَر

δέκατος όγδοος

osmnáctý

δέκατος όγδοος

attende

δέκατος όγδοος

decimoctavo

δέκατος όγδοος

kahdeksastoista

δέκατος όγδοος

osamnaesti

δέκατος όγδοος

diciottesimo

δέκατος όγδοος

十八番目の

δέκατος όγδοος

열여덟 번째의

δέκατος όγδοος

achttiende

δέκατος όγδοος

attende

δέκατος όγδοος

osiemnasty

δέκατος όγδοος

décimo oitavo

δέκατος όγδοος

artonde

δέκατος όγδοος

ที่สิบแปด

δέκατος όγδοος

on sekizinci

δέκατος όγδοος

thứ mười tám

δέκατος όγδοος

第十八的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close