δέσμευση

Μεταφράσεις

δέσμευση

commitment, allocation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close