δέσμιος

Μεταφράσεις

δέσμιος

captive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close