δέχομαι

Αναζητήσεις σχετικές με δέχομαι: λαμβάνω
Μεταφράσεις

δέχομαι

annehmen, akzeptierenacceptrecibir, aceptaraccepter, accueillir, admettre, adopter, agréer, comporter, recevoir, recueillir, revêtir, souffrirيَقْبَلُpřijmoutaccepterehyväksyäprihvatitiaccettare受け入れる받아들이다accepterengodtaprzyjąćaceitarпринятьaccepteraยอมรับkabul etmekchấp nhận接受 ('ðexome)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. παίρνω δέχομαι μια προσφορά
είμαι θύμα επίθεσης
2. απαντάω θετικά δέχομαι πρόσκληση
3. παραδέχομαι δέχομαι την πραγματικότητα
4. έχω κόσμο στο σπίτι δέχομαι καλεσμένους
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close