δέχτηκα

Μεταφράσεις

δέχτηκα

I accepted

δέχτηκα

acepté

δέχτηκα

Ho accettato

δέχτηκα

J'ai accepté

δέχτηκα

Я согласился

δέχτηκα

Ik aanvaard

δέχτηκα

قبلة

δέχτηκα

קיבלתי

δέχτηκα

Jag accepterade
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close