δήγμα

Μεταφράσεις

δήγμα

bite, sting

δήγμα

morsure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close