δήλωση

Μεταφράσεις

δήλωση

statement, declarationdéclarationبَيَانprohlášeníerklæringErklärungdeclaraciónlausuntoizjavadichiarazione声明성명서verklaringerklæringstwierdzeniedeclaraçãoзаявлениеredogörelseแถลงการณ์açıklamalời tuyên bố声明הצהרה ('ðilosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ανακοίνωση κάνω μια δήλωση
2. γραπτή βεβαίωση φορολογική δήλωση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close