δίδαξα

Μεταφράσεις

δίδαξα

taught
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close