δίκαιο

Μεταφράσεις

δίκαιο

droitrechtprawo法律القانونRechtกฎหมายlovהחוקlaw법률правоlagzákon法律юстиция
ουσιαστικό ουδέτερο
το σύνολο των κανόνων μιας κοινωνίας, ενός κράτους το διεθνές δίκαιο
σχετικό με την ιδιωτική ζωή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close