δίλημμα

Μεταφράσεις

δίλημμα

dilemmaوَرْطَةdilemadilemmaDilemmadilemapulmatilannedilemmedilemadilemmaジレンマ딜레마dilemmadilemmadylematdilemaдилеммаdilemmaสภาวะลำบากikilemtình thế khó xử窘境דילמה ('ðilima)
ουσιαστικό ουδέτερο
δυσκολία επιλογής ηθικό δίλημμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close