δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Μεταφράσεις

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

patent

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

brevet d'invention, patente
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close