δίσκετο έτος

Μεταφράσεις

δίσκετο έτος

високосный год
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close