δίττος

Μεταφράσεις

δίττος

double
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close